249 sản phẩm trong "Hạt, giống cây"

CÂY LỰU LÙN CAO SẢN

290,000 / Piece

0 Piece (Min. Order)

Cây Mắt Ca - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Hạt giống Dưa Leo Siêu Trái F1 (VA.848) – 450 hạt

20,000 -70,000đ / Gói

10 Gói (Min. Order)

CHERRY BRAZIL CAO 1M

450,000 / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Lựu Lùn Đỏ - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Na Thái - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Hạt sen giống màu trắng GW01

93,000 / kg

50 kg (Min. Order)

Cây Mít Không Hạt - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Quýt Thái - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Phật Thủ - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Hạt giống Dưa Leo F1 Napoli G7 (VA.7) – 450 hạt

20,000 -70,000đ / Gói

10 Gói (Min. Order)

Hạt sen giống màu đen GW03

162,800 / kg

50 kg (Min. Order)

Cây Nho Đỏ - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây hồng xiêm xoài - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Quýt Đường - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Na Dai - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Hồng Giòn Giống - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Mít Thái - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Hạt giống Măng Tây Xanh (VA.01) 50 hạt

25,000 / Gói

10 Gói (Min. Order)

Cây Mít Tứ Quý - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Vải Thiều - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Mít Thái Cao Sản - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Cây Vú Sữa Lò Rèn

Liên hệ / Cây

50 Cây (Min. Order)

Cây Mít Malaysia - Cây giống nông nghiệp

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

CÂY GIỐNG KIWI CAO 70-90cm

280,000 / Cây

10 Cây (Min. Order)

CÂY CHANH VÀNG ĐANG CÓ QUẢ TRÊN CÂY

750,000 / Cây

20 Cây (Min. Order)

Cây Thanh Long Ruột Đỏ - Cây giống nông nghiệp 1

Liên hệ / Cây

10 Cây (Min. Order)

Hạt giống Cà tím lai F1 (VA.78)

18,000 -30,000đ / Gói

10 Gói (Min. Order)

CÂY CHAY

Liên hệ / Cây

50 Cây (Min. Order)

CÂY BÀNG ĐÀI LOAN

Liên hệ / Cây

20 Cây (Min. Order)

Trang 1/9. Tổng số 249 mục