166 sản phẩm trong "Thiết bị chuẩn đoán và giám sát"

Hệ thống cộng hưởng từ MRI ECHELON Smart 1.5T

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Ống nghe Littmann® Master Classic II

Liên hệ / Cái

10 Cái (Min. Order)

Máy đo huyết áp Beurer BM58

1,600,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Que thử đường huyết Omron HGM-SPT1A

300,000 / Hộp

1 Hộp (Min. Order)

KHT-410E

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Ống Nghe Littmann® Cardiology III

4,350,000 / Cái

10 Cái (Min. Order)

Máy đo huyết áp Beurer BC31

660,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Máy đo huyết áp Omron HEM-6200

920,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Máy đo huyết áp bắp tay Citizen CH-453

640,000 / Cái

1 Cái (Min. Order)

VRN-480

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Que Thử Đường Huyết OneTouch Select Simple

115,000 / Hộp

1 Hộp (Min. Order)

Máy đo huyết áp Omron SEM 1

750,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Máy đo huyết áp Microlife BP A6 Basic

1,950,000 / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy lắc và ủ đĩa ELISA

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy đo huyết áp cổ tay Citizen CH-650

590,000 / Cái

1 Cái (Min. Order)

Ống nghe Littmann® Classic II S.E

2,250,000 / Cái

10 Cái (Min. Order)

Máy đo huyết áp Beurer BC58

1,150,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Máy Đo Huyết Áp Microlife B6

2,850,000 / Cái

1 Cái (Min. Order)

Van Huyết Áp Cơ

55,000 / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy đo Huyết áp Rossmax X5

1,690,000 / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Máy đo đường huyết Active Germany

950,000 / Cái

50 Cái (Min. Order)

Máy rửa Strip ELISA

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Hệ thống cộng hưởng từ MRI APERTO Lucent 0.4T

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Máy đo huyết áp Omron HEM-7203

1,060,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Máy đo huyết áp cổ tay Beurer BC-31

580,000 / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy đo huyết áp Omron JPN600 Japan

1,620,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Máy đo huyết áp Omron HEM-7117

930,000 / Chiếc

50 Chiếc (Min. Order)

Trang 1/6. Tổng số 166 mục