86 sản phẩm trong "Túi PE"

Túi Màng Ghép OPP

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi PP

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Màng PE in

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Túi/màng PE

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi PVC

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi tầm lớn 01

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Túi nilon

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi Đựng Trà Sữa

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi đục lỗ 01

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Túi Trà

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi HDPE Xếp Hông In

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Túi PA

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi HDPE

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi PE Màu Có In

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

TÚI PE ĐỤC QUAI

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Túi PE In

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

TÚI PE - ĐỤC QUAI

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Túi nilon tự phân hủy

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi/màng PE dày

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi PE Trắng Sữa In

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Túi đục lỗ 04

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Túi nilon các loại

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Bao Nhựa Shopping( Hột Xoài)

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

TÚI BẰNG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Túi chống tĩnh điện

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Túi PE In (May Mặc)

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Túi POPP

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Màng Co PE

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Túi PP IN

Liên hệ / Xấp

1 Xấp (Min. Order)

Trang 1/3. Tổng số 86 mục