13 sản phẩm trong "Thiết bị hình ảnh"

Hệ thống chụp cắt lớp CT Scenaria View

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp cắt lớp CT Supria 16/32

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp cắt lớp CT Supria 64/128

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-Quang CR FCR Prima T2

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp cắt lớp CT Scenaria 64/128

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống đọc và xử lý hình ảnh X-Quang CR FCR Prima Tm

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Máy X-Quang kĩ thuật số trực tiếp DR AeroDR P-52

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Máy X-Quang kĩ thuật số trực tiếp DR AeroDR P-12

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Máy X-Quang kĩ thuật số trực tiếp DR AeroDR P-41

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)