Trung Tâm Trợ Giúp Khách Hàng

Tìm thêm giải pháp hỗ trợ

Quy định chung khi tham gia trên Daisan


Sàn thương mại điện tử Daisan do Công ty CP XDSX & TM Đại Sàn phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.daisan.vn (Sau đây gọi tắt là Sàn TMĐT Daisan.vn).

  • Người bán hàng: là chủ sở hữu của hàng hóa/ dịch vụ hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/ dịch vụ trên các gian hàng của Daisan
  • Người mua hàng: là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Daisan có nhu cầu mua hàng hóa/dịch vụ trên Daisan
  • Sản phẩmlà hàng hóa, dịch vụ được Nhà bán hàng/ Người bán cung cấp thông qua Sàn TMĐT Daisan
  • Thành viên là các Khách hàng/ Người mua, Nhà bán hàng/ Người bán có đăng ký tài khoản sử dụng trên Daisan
  • Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân liên quan, được Ban quản lý Sàn TMĐT Daisan chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT.
  • Khi đăng ký là thành viên của Daisan, thành viên hiểu rằng:
  • + Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
  • + Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên Sàn.

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Thành viên khi tham gia Sàn giao dịch TMĐT Daisan phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Daisan.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?