Trung Tâm Trợ Giúp Khách Hàng


Quyền và nghĩa vụ của thành viên là Nhà bán hàng

Giải pháp nhanh

Quy định về tự vận chuyển

Các quy định và chính sách về vận chuyển của Daisan

Tìm thêm giải pháp hỗ trợ

Quyền và nghĩa vụ của thành viên là Nhà bán hàng


  1. Quyền của Nhà bán hàng trên Daisan

- Sau khi ký thỏa thuận/hợp đồng cung cấp dịch vụ, Nhà bán hàng sẽ tạo một tài khoản để công bố thông tin người bán, đăng tin bán sản phẩm và quản lý thông tin sản phẩm cũng như các đơn hàng.

- Nhà bán hàng được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để quản lý tài khoản và các đơn hàng trên Daisan. Nhà bán hàng có thể liên hệ đến Bộ phận chăm sóc khách hàng qua email hoặc số tổng đài để được hỗ trợ.

- Nhà bán hàng được đăng bán sản phẩm thực hiện các chương trình khuyến mại, hưởng các chính sách ưu đãi do Daisan đề ra trong quá trình hoạt động theo thỏa thuận/hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký kết.

  1. Nghĩa vụ của Nhà bán hàng 

-Phải đảmbảo tính trung thực, chính xác các thông tin về hàng hóa/dịch vụ của mình đăng trên Daisan

- Cập nhật các thông tin thay đổi về hàng hóa/dịch vụ đã đăng tải trên Daisan

- Chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người mua.

- Chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại và bồi thường thiệt hại cho người mua (nếu có).

- Thanh toán phí dịch vụ quảng cáo, phí ký gửi hàng hóa (nếu có) cho Daisan.

- Thông báo hoặc đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các Chương trình khuyến mại hàng hóa/dịch vụ (nếu có).

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử Daisan

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử Daisan

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán hàng đăng tải trên Daisan thuộc danh mục hàng hóa cấm quảng cáo, cấm kinh doanh hoặc/và vi phạm các quy định khác của pháp luật.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách hàng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ không đạt chất lượng như thông tin người bán đã đăng tải trên Daisan

Thông tin này có hữu ích với bạn không?