10 sản phẩm trong "Thiết bị và phụ kiện X quang"

Hệ thống chụp X-quang GXR-32S

Liên hệ / Chiếc

0 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang Exavista

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang GXR-40S

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang GXR-52S

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang GXR-68S

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang RadnextSX/RX

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang X-Buggy

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang Radnext50

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang GXR-82S

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)

Hệ thống chụp X-quang Radnext32

Liên hệ / Chiếc

1 Chiếc (Min. Order)