21 sản phẩm trong "Sợi"

Sợi CM

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Dây thả diều

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Chỉ may túi xách

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

POLYESTER YARN

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Chỉ may ba lô

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Chỉ Sợi

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi vắt sổ nhúng

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

POLYESTER 20/6

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Polyester 30/2

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

POLYESTER 20/2

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Chỉ may bao

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi POY

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi chỉ Polyester DTY

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi CD

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Chỉ may

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi Bông Cotton

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi DTY

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi Viscose

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi PE

Liên hệ / Cuốn

1 Cuốn (Min. Order)

Sợi TR

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)

Sợi TC

Liên hệ / cuộn

1 cuộn (Min. Order)