8 sản phẩm trong "Bao bì giấy"

THÙNG CARTON 2 LỚP

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

THÙNG CARTON 3 LỚP

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

thùng nắp chồng

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

THÙNG CARTON 7 LỚP

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

Thùng Hộp Bế

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

THÙNG CARTON 5 LỚP

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

thùng thông thường

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

Thùng offset

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)