Trung Tâm Trợ Giúp Khách Hàng


Quyền và nghĩa vụ của thành viên là khách hàng

Giải pháp nhanh

Quy định về tự vận chuyển

Các quy định và chính sách về vận chuyển của Daisan

Tìm thêm giải pháp hỗ trợ

Quyền và nghĩa vụ của thành viên là khách hàng


  1. Quyền của thành viên là khách hàng

- Được cấp tài khoản trên Daisan sau khi đăng ký để mua hàng hóa/dịch vụ trên Daisan

- Được yêu cầu người bán bảo hành, đổi hàng hóa theo đúng chính sách mà người bán đã cam kết.

- Được gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa/dịch vụ trực tiếp đến người bán.

  1. Nghĩa vụ của thành viên là khách hàng

- Chịu trách nhiệm bảo mật tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử dùng để đăng ký trên Daisan

- Cam kết những thông tin cung cấp cho Daisan là đầy đủ và chính xác. Nếu thành viên phát hiện bất cứ bên thứ ba nào có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng tên đăng ký và mật khẩu của mình trên Daisan thì thành viên đó có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Daisan để có biện pháp giải quyết phù hợp.

- Người mua không được sử dụng dịch vụ của Daisan vào mục đích lừa đảo, de dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virut gây hư hại tới hệ thống máy chủ, website Daisan.vn. Thành viên nào vi phạm sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Thanh toán tiền hàng hóa/dịch vụ cho người bán.

Thông tin này có hữu ích với bạn không?