382 sản phẩm trong "Hạt nhựa"

LLDPE

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

LLDPE 3470 / 3490

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

LDPE 2427H

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HẠT NHỰA HIPS

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

LDPE 795C

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Nhựa PA66 GF

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Nhựa UV

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

ENGINEERING POLYMERS

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

ABS PMMA Light Level

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

PC 1100 SAM SUNG

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Hạt nhựa LLDPE 218W Sabic

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HDPE F1

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HDPE 5502 Daelim

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Zeolite Hạt Đỏ

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA LLD 118W

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HIPS 650

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA: PET B284

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Hạt nhựa PP MH7700

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

PP BJ550

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HẠT NHỰA PP 348

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA HD 2855

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

PET CB608

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

PP CP55N

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HẠT NHỰA LLD 218W

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA LDPE

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA LD 260GG

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA ABS 757

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA LDPE FILM – THỔI

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA ABS HI 100

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA HDPE THỔI

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Trang 1/13. Tổng số 382 mục