25 sản phẩm trong "Hải sản khô"

Tôm Nõn Khô - Hải Sản Phúc Gia

Liên hệ / kg

5 kg (Min. Order)

Mực Khô Câu Loại 1 - Hải Sản Phúc Gia

840,000 / kg

5 kg (Min. Order)

Mực Khô Vân Đồn - Hải Sản Phúc Gia

Liên hệ / kg

5 kg (Min. Order)

Mực Khô Lý Sơn Loại 2

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Mực Khô Lý Sơn Loại 1

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Mực Khô Lý Sơn DORI Loại 3

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Tôm nõn khô

700,000 / kg

1 kg (Min. Order)

Mực khô BDCC NT/NP/NH SIZE A2 500g

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Tôm rim

300,000 / Hộp

5 Hộp (Min. Order)

Mực Khô

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Mực một nắng

500,000 / kg

2 kg (Min. Order)

Tôm Khô ( Hộp 180g)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Ruốc Khô Nguyên Con

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Tôm sắt khô

Liên hệ / kg

2 kg (Min. Order)

Cá Thu 1 nắng (Kg)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Mực khô câu

Liên hệ / kg

2 kg (Min. Order)

Sá sùng khô loại 2

3,800,000 / kg

1 kg (Min. Order)

Tôm xanh đuôi khô

Liên hệ / kg

2 kg (Min. Order)

Sá Sùng Khô loại 1

4,500,000 / kg

2 kg (Min. Order)

Tôm Khô

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Tôm khô sấy – Dried Shrimp products export standard

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Tôm Khô Sạch Loại I (1.200.000/Kg)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Tôm khô loại 1

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)