19 sản phẩm trong "Dụng cụ hít thở và gây mê"

Máy đo nồng độ Oxy máu A320

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Mask gây mê

70,000 / Gói

1 Gói (Min. Order)

Mask xông khí dung

40,000 / Cái

1 Cái (Min. Order)

Khai mở khí quản có bóng

130,000 / Hộp

1 Hộp (Min. Order)

Máy tạo oxy Owgels -OZ-3-01TWO

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Ống nội khí quản có bóng

25,000 / Hộp

1 Hộp (Min. Order)

Máy tạo Oxy Yuwell 7F-3

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy Tạo Oxy IMediCare OC-5LA

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy tạo Oxy Yuwell 7F-5

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy tạo oxy Owgels OZ-5- 01TW0

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy tạo oxy 5 lit/phut Kaneko Ksoc-5

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Máy tạo oxy Owgel -ZY-603

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Đồng hồ đo nồng độ Oxy

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

[Chính hãng] Máy xông mũi họng Beurer IH18

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

[Chính hãng] Máy xông mũi họng NE-C28

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)