67 sản phẩm trong "Thịt gia cầm"

Vịt sạch - Huy Đen

70,000 / kg

5 kg (Min. Order)

Chim bồ câu - Huy Đen

70,000 / Cặp

2 Cặp (Min. Order)

Ngan sạch thịt sẵn - Huy Đen

80,000 / kg

5 kg (Min. Order)

Gà sạch - Huy Đen

120,000 / kg

5 kg (Min. Order)

CỔ GÀ CP - GÓI 5 KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Thịt Đùi Gà Rút Xương 1Kg/Gói

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

GÀ BỌNG NGUYÊN CON CÔNG NGHIỆP CP

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

ĐÙI TỎI GÀ CP - GÓI 0,5KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

ĐÙI VỊT NẤU MỠ - CONFIT OF DUCK LEG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Gà Tẩm Bột Karaage Chiên - Chicken Karaage

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

CÁNH GÀ NHẬP KHẨU - AURORA - GÓI 15KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Đùi cánh gà CP (gói 1 kg)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Đùi Gà Chiên Giòn CP - Spicy Chicken Drumsticks

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

GÀ TÂY NƯỚNG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

CÁNH GÀ CP - GÓI 0,5KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

GAN GÀ CP - GÓI 0,5KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

LÒNG GÀ CP- GIBLETS 2 (WASHED) - GÓI 0.5KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Gà Cuộn Rong Biển - Seaweed Chicken Roll

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Gà Trống Tươi ~4.5Kg/Con

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

PATE GAN GÀ VỚI NẤM GÓI 500G

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

ĐÙI TỎI VỊT

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

GÀ TA CP - CP CHICKEN

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

ĐÙI GÀ GÓC TƯ NHẬP KHẨU - MOUNTAIRE - THÙNG 15KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Đùi gà góc tư CP khay TS 500gr

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

GÀ VIÊN NẤM BÀO NGƯ (50VIÊN/GÓI 500GR/GÓI)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

ĐÙI GÀ TỎI KHAY NHẬP KHẨU - SUNLAND

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

JAMBON GÀ NẤM GÓI 1KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

SỤN GÀ ĐÔNG LẠNH 12KG/THÙNG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

XƯƠNG ĐÙI GÀ CP - LEG BONE -GÓI 1KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Trang 1/3. Tổng số 67 mục