88 sản phẩm trong "Thịt chế biến"

Móng Giò - Ban Mai Xanh

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

Giò Lụa BMX - Ban Mai Xanh

Liên hệ / kg

1 kg (Min. Order)

Xúc Xích BMX - Ban Mai Xanh

Liên hệ / kg

1 kg (Min. Order)

Tai - Ban Mai Xanh

Liên hệ / kg

1 kg (Min. Order)

Cá viên 200g

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

BA RỌI XÔNG KHÓI KIỂU ANH - SMOKED BACON - ENGLISH BACON

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

CỔ BÒ XÔNG KHÓI CAO BỒI - SMOKED BEEF NECK

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Cá Basa Cuộn Bông Hồng

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

ĐÙI HEO MUỐI - PARMA HAM - KHỐI 6KG

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

DĂM BÔNG ĐÙI NGUYÊN KHỐI (JAMBON) - TORCHON HAM (WHOLE)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

BA RỌI XÔNG KHÓI SẤY KHÔ - SMOKED DRY BACON

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Phô Mai Dê Hun Khói Solse Sợi – Smoked Cheese Goats 100g

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

CÁ BASA XÔNG KHÓI NGUYÊN CON- SMOKED BASA

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

CÁ HỒI XÔNG KHÓI NGUYÊN KHỐI - WHOLE SMOKED SALMON

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

GÀ TÂY XÔNG KHÓI - SMOKED WHOLE TURKEY

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

LƯƠN XÔNG KHÓI - SMOKED EEL

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Trang 1/3. Tổng số 88 mục