THỊ TRƯỜNG NGUỒN HÀNG TOÀN QUỐC

Nhận báo giá từ các nhà cung cấp phù hợp nhất

Hướng dẫn sử dụng RFQ

01- Gửi RFQ

Nhận nhiều báo giá

02- Phân tích báo giá

Xác định các nhà cung cấp phù hợp

03- Giao tiếp thời gian thực

Phát triển quan hệ đối tác với nhà cung cấp

RFQ gần đây nhất từ ​​các ngành khác nhau

Số lượng cần: 100 Gói Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
11:34 14/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 10 Giao tới: Hưng Yên, Việt Nam
22:41 11/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 10 Giao tới: Hưng Yên, Việt Nam
22:41 11/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 10 Giao tới: Hưng Yên, Việt Nam
22:41 11/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 10 Giao tới: Hưng Yên, Việt Nam
22:40 11/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 20 Giao tới: Đắk Nông, Việt Nam
23:44 04/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 20 Giao tới: Đắk Nông, Việt Nam
23:44 04/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 20 Giao tới: Đắk Nông, Việt Nam
23:44 04/06/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 1 Giao tới: Đồng Nai, Việt Nam
13:41 24/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 1 Giao tới: Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
10:50 24/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Bình Dương, Việt Nam
12:41 23/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:01 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:01 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:01 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:01 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:01 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:00 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:00 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:00 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết
Số lượng cần: 0 Giao tới: Hồ Chí Minh, Việt Nam
15:00 17/05/2024 Gửi Báo Giá Xem Chi Tiết