22 sản phẩm trong "Hóa chất xây dựng"

Bitustick - Màng chống thấm tự dính gốc bitum

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Maxflex 201

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HÓA CHẤT CẤY THÉP FASTFIX X7

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Multiseal 10m x 20cm Grey

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Sika Primer-3 N

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

màng chống thấm khò nóng EVOTEX mặt đá 4mm

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Nước tẩy sạch keo nhãn dán Nabakem SSR-220

Liên hệ / Chai

1 Chai (Min. Order)

Sika Viscocrete 3000 -20M

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Keo sữa Dynol

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Màng chống thấm khò nóng UNITEC mặt đá 3mm

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Sika Grout 214-11HS

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Màng chống thấm khò nóng Copernit mặt đá 3mm

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Màng khò nóng 3mm mặt Đá

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Sika Grout 214-11

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Sikament 2000AT

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH AUTOTAK (ITALIA)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Màng Chống thấm AUTOTAK - (2mm- dạng tự dính)

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Màng chống thấm tự dính Autotak 1,5mm mặt pe

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Trang 1/2. Tổng số 22 mục