26 sản phẩm trong "Hoá chất công nghiệp khác"

Sodium Acetate Trihydrate

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

TETRASODIUM PYROPHOSPHATE (TSPP)

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

POLYVINYL ALCOHOL – PVA

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

POLYETHYLENE GLYCOL PEG

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

TRIETHYLENE GLYCOL (TEG)

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

ZINC OXIDE ZNO – KẼM OXIT

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

SILICAGEL – BAO 25 KG

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

SÁP PARAFFIN ( PARAFIN WAX)

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

SORBATE POTASSIUM E202

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

ZINC SULPHATE ZNSO4 – KẼM SULFAT

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

SODIUM SULPHIDE – NA2S – ĐÁ THỐI

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

POTASSIUM CHLORIDE – KCL – KALI CLORUA

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

SODIUM BICARBONATE – NAHCO3

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

XYLENE

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

POTASSIUM HYDROXIDE – KOH – KALI HYDROXIT

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

SORBIC ACID FCCIV E200

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Propyleneglycol monomethyl ether acetate (PMA)

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

PROPLYLENE GLYCOL – PG

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

TRISODIUM PHOSPHATE NA3PO4

Liên hệ / Cái

1 Cái (Min. Order)

SILICONE OIL – DẦU SILICONE

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

KOH ( 90%) – Potassium Hydroxide

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

POLYURETHAN – FOAM

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

THIOUREA

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

TRICHLORO ETHYLENE TCE

Liên hệ / Thùng

1 Thùng (Min. Order)

SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE STPP NA5P3O10

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)