441 sản phẩm trong "Cao su & nhựa"

LLDPE

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

LLDPE 3470 / 3490

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

LDPE 2427H

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HẠT NHỰA HIPS

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

LDPE 795C

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Nhựa PA66 GF

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

ENGINEERING POLYMERS

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

Hạt nhựa LLDPE 218W Sabic

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Nhựa UV

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

ABS PMMA Light Level

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HDPE 5502 Daelim

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Zeolite Hạt Đỏ

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

PC 1100 SAM SUNG

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HDPE F1

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HẠT NHỰA PP 348

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA LLD 118W

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Hạt nhựa PP MH7700

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA: PET B284

Liên hệ / Piece

0 Piece (Min. Order)

HIPS 650

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

HẠT NHỰA HD 2855

Liên hệ / Bao

1 Bao (Min. Order)

Trang 1/23. Tổng số 441 mục